Zpráva o chybě
Omlouváme se, ale při při běhu aplikace došlo k neočekávané chybě.
Pokračovat v práci můžete pomocí příkazů "zpět" nebo "opakovat" ve Vašem prohlížeči.
Předtím nám můžete být nápomocni v odstranění problému tím, že vyplníte Váš vlastní komentář k nastalé chybě a odešlete ho tlačítkem ODESLAT INFORMACI O CHYBĚ.
Popis chyby
Neošetřená výjimka.
System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.Exception: Nepovedlo se pripojit k databazi. ---> System.InvalidOperationException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool. This may have occurred because all pooled connections were in use and max pool size was reached. at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() at CodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.OpenDatabase() in C:\Projekty\služby\CodomaStoreLocal\CodomaStoreLocal.asmx.vb:line 39506 --- End of inner exception stack trace --- at CodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.OpenDatabase() in C:\Projekty\služby\CodomaStoreLocal\CodomaStoreLocal.asmx.vb:line 39512 at CodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.GetObjectCatalogInfo(String countryName, String regionName, String localityName, String action) in C:\Projekty\služby\CodomaStoreLocal\CodomaStoreLocal.asmx.vb:line 18610 --- End of inner exception stack trace ---
System.Web.Services.Protocols.SoapException: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.Exception: Nepovedlo se pripojit k databazi. ---> System.InvalidOperationException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool. This may have occurred because all pooled connections were in use and max pool size was reached. at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() at CodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.OpenDatabase() in C:\Projekty\služby\CodomaStoreLocal\CodomaStoreLocal.asmx.vb:line 39506 --- End of inner exception stack trace --- at CodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.OpenDatabase() in C:\Projekty\služby\CodomaStoreLocal\CodomaStoreLocal.asmx.vb:line 39512 at CodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.GetObjectCatalogInfo(String countryName, String regionName, String localityName, String action) in C:\Projekty\služby\CodomaStoreLocal\CodomaStoreLocal.asmx.vb:line 18610 --- End of inner exception stack trace --- at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at Data.WebServiceCodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.GetObjectCatalogInfo(String countryName, String regionName, String localityName, String action) in C:\Projekty\Knihovny\Data\Data\Web References\WebServiceCodomaStoreLocal\Reference.cs:line 10763 at Data.DataClasses.CatalogObjectInfo.GetCatalogObjectInformation(String countryName, String regionName, String localityName, String action, String vznik, String& mainHotelInfo, String& icons) in C:\Projekty\Knihovny\Data\Data\DataClasses\CatalogObjectInfo.cs:line 92 at Booking.Pages.CatalogObjectInfo.PopualteDescriptions(String country, String region, String locality, String hotel, String hotelCategory, String action, String specialOffer, String vznik, PearImage& hotelImage) at Booking.Pages.CatalogObjectInfo.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Váš komentář doplňte prosím zde (důležité je upřesnění, jak k chybě došlo; není třeba do komentáře vkládat již zobrazené informace technického charakteru):